Propozície Fiľakovský cross 2019

PROPOZÍCIE  verejného podujatia  Fiľakovský cross 2019

Usporiadateľ a organizátor:

OZ FTC Fiľakovo, Komisia pre šport a telesnú výchovu pri MZ vo Fiľakove

Spoluorganizátori:

OZ Fiľakovský cross, Mesto Fiľakovo

Termín: 04.05.2019 

Miesto: štadión FTC Fiľakovo, Biskupická 1276/51, 986 01 Fiľakovo

Čas podujatia: 09:00 - 15:00 hod.

Štart behu:

  • žiacke kategórie podľa rozpisu od 10:00 hod.
  • 5 a 13km  13:00 hod.

Štart/Cieľ: štadión FTC

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov: Mgr. Attila Visnyai

Technický riaditeľ a rozhodca: Mgr. Zoltán Illéš

Prezentácia a šatne  4.5.2019 od 9:00 na štadióne FTC Fiľakovo
Uvítame ak sa bežci vopred prihlásia na emailovej adrese uvedenej v kontaktoch.  

Podmienky účasti  Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa tohto rozpisu. Organizátor nijakým spôsobom nezodpovedá za škody na zdraví alebo majetku účastníkov preteku, pred, počas alebo po absolovovaní pretekov. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľov. 
 Ak v niektorej kategórii budú menej ako 3 pretekári, kategória bude zlúčená s mladšou kategóriou.  Každý štartujúci dostane v cieli občerstvenie.  

Popis trate 13,6 km

Prvá štvrtina trate je takmer úplne rovinatá, striedavo asfaltová a poľná cesta.  V druhej štvrtine sa je zvlená trať, postupne vystúpi cca 60 m a ide po  trase medzi poľami a lúkami. Najvyšší bod trate je 80 m nad úrovňou štartu.
 Po zbehnutí z vyvýšených častí trate sa prebieha po poľnej ceste sa beží smerom na Fiľakovo. Cieľ je opäť vo Fiľakove na štadióne.  

5,5 km - rovinatá trať, striedavo na asfaltovej a poľnej ceste

Počet občerstovacích staníc na trati: 5km - 1x, 13km – 2x (voda, jonťák)

Kategórie

13 km

A - muži 16-39 rokov (nar. 1980 - 2003)

B - muži 40-49 rokov (nar. 1970 - 1979)

C - muži 50 r. a starší (nar. 1969 a skôr)

E - ženy 16-34 rokov (nar. 1985 - 2003)

F - ženy 35 r. a staršie (nar. 1984 a skôr )

5 km

G – muži bez rozdielu veku

H – ženy bez rozdielu veku

Súťažiaci na tratiach 5 a 13 km vo veku do 18 rokov sa musia preukázať písomným súhlasom rodiča !

Všetky kategórie A,B,C,E,F,G,H štartujú o 13:00

detské kategórie od najmenších

10:00   Drobizg (chlapci) - najmenšie od 0 do 6 rokov (2014 a mladší) - 200 m

10:10   Drobizg (dievčatá) - najmenšie od 0 do 6 rokov (2014 a mladší) - 200 m

10:20   Prípravka (chlapci)  - 6-8 rokov (2011-2013) - 400 m

10:30   Prípravka (dievčatá)  - 6-8 rokov (2011-2013) - 400 m

10:40   mladší žiaci 9-11 rokov (narodení 2008-2010) - 1000 m

10:55   mladšie žiačky 9-11 rokov (narodené 2008-2010) - 1000 m

11:10   starší žiaci 12-15 rokov (narodení 2004-2007) - 2000 m

11:30   staršie žiačky 12-15 rokov (narodené 2004-2007) - 2000 m

 

13:00  behy 13 km a 5 km

15:00  vyhodnotenie behov 5 a 13 km

Štartovné:

detské a mládežnícke kategórie:  0 Eur

dospelí prihlásení do 27.4.2019: 6 Eur  s možnosťou výberu veľkosti trička /S,M,L/

dospelí prihlásení po 27.4.2019: 8 Eur  s obmedzenou možnosťou výberu veľkosti trička

K dispozícii bude 90 ks funkčných tričiek

Ceny:

Prví traja pretekári v každej kategórii dostanú diplomy a medaily.   

Ubytovanie : Organizátor nezabezpečuje  

Parkovanie: Športová ulica, parkovisko TESCO

Informácie:  Zoltán Illéš: 0917 425 161, astroangel14@gmail.com, (zoltan@illes.name)

Úhrada štartovného na účet FTC Fiľakovo OZ

IBAN: SK37 0900 0000 0003 4175 0416

VS: 452019

Do poznámky a správy pre príjemcu napíšte: meno.priezvisko.kategóriu /A,B,C,D,E,F,G,H/

Napr.: Juraj.Runner.B

 

Prihlasovanie na adrese: astroangel14@gmail.com, (zoltan@illes.name)

Predmet správy: FC2019

V správe prosíme uviesť: meno.priezvisko.kategoriu /A,B,C,D,E,F,G,H/ a /veľkosť trička v tvare: S,M,L/

Napr.: Juraj.Runner.B.M

--------------
Zoznam prihlásených bude uverejnený tu: /ak sa nenájdete do 4 dní od uhradania a prihlásenia, prosíme volajte na uvedené číslo.Viac tu: https://ftcc2.webnode.sk/filakovsky-cross-2019/?fbclid=IwAR3ml8TH5jDnTC7YaXMyPtlp154Ucme53imDD7JP_5IeVD9GmRbvVMmHQwI