Beh Brezničkou, 11. ročník

24.09.2013 09:50

 

Termín:    12.10.2013
 
Kategórie, dĺžka trate a časový rozpis :
 
Drobizg:                                deti predškolského veku             -      200 m       -        11,00 hod
 
Prípravka a mladšie žiactvo: žiaci ZŠ narodení do roku 2000   -      600 m       -        11,15 hod
 
Staršie žiactvo:                     1998 – 1999                                -   1 000 m       -        11,30 hod
 
Dorast:                                 1996 – 1997                                -    3 000 m       -        11,45 hod
 
Dospelí: juniori + ženy + muži : 1995 a starší                          -  10 000 m       -        12,00 hod
 
Prezentácia a štart: areál ZŠ Breznička, v záujme vyhnutia sa stresu pred štartom príďte aspoň 30 minút pred štartom svojej kategórie 

—————

Späť